Menu
Szkoła Podstawowa w Kutyłowie- Perysiach

Kutyłowo Perysie to maleńka miejscowość na skraju województwa mazowieckiego.

Kutyłowo Perysie to maleńka miejscowość na skraju województwa mazowieckiego. Leży nad rzeką Pukawką w gminie Boguty Pianki. Znajduje się w niej sklep i szkoła .Szkoła swoją historią sięga lat powojennych. W latach 1947-1948 budowano, składano budynek z płyt wiórowych. W tym czasie nauczanie odbywało się po domach u państwa Złotkowskich i u państwa Tymińskich. We wrześniu 1949roku rozpoczęto rok szkolny w nowej szkole. Nauka trwała 7 lat. Kierownikiem był Antoni Zając. Obecny budynek murowany powstał w 1964 roku. Była to szkoła ośmioklasowa. W roku 1999 nastąpiła reorganizacja placówki do klas 0-3. Szkoła stała się filią Szkoły Podstawowej w Zawistach- Dworakach. Od roku 2004 funkcjonuje dzięki Stowarzyszeniu ,,Edukator” w Łomży.Od września 2007 roku obowiązki dyrektora pełni mgr Małgorzata Niemyjska oraz jest wychowawcą klasy II i III. Wychowawcą klasy 0- I jest pani mgr Agnieszka Prokopczuk. Religii uczy pani mgr Anna Krawczyk i języka angielskiego uczy pan Paweł Górkowski. Szkoła liczy 13 uczniów + 3 w oddziale zerowym. Dzieci uczą się w dwóch salach lekcyjnych w klasach łączonych: oddział 0- I, oddział II- III. Uczniowie uczestniczą w życiu szkoły, chętnie przygotowują uroczystości zaplanowane w kalendarzu imprez. Reprezentują szkołę biorąc udział w konkursach recytatorskich, czytelniczych. Wspomagały uroczystości środowiskowe występami tanecznymi. Bardzo dobrze układa się współpraca z rodzicami. Przewodniczącą Rady Rodziców jest pani Joanna Bielińska. Rodzice z zaangażowaniem uczestniczą w uroczystościach przygotowywanych przez dzieci. Wspomagają finansową działalność szkoły poprzez dobrowolne składki na Radę Rodziców. Szkoła realizowała program ,,Wyrównywanie Szans Edukacyjnych”. W związku z tym dzieci miały bogatą ofertę edukacyjną polegającą na zwiększonej ilości godzin zajęć wyrównawczych z edukacji polonistycznej, matematycznej i języka angielskiego.
Ponadto w szkole funkcjonował Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony rodziców i dzieci. Szkoła w Kutyłowie- Perysiach gromadzi dzieci z kilku najbliższych miejscowości. Jest ośrodkiem kulturalnym i miejscem zebrań rolników.
W roku szkolnym 2009/2010 funkcjonuje Zespół Wychowania Przedszkolnego dla dzieci 3-5 lat. Ponadto w szkole jest realizowany projekt edukacyjny ,,Z przedszkola w cyfrowy świat z programem KidSmart”, dzięki czemu szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny.